NEDEN VAKIF

VAKIF ZİNCİRİ NEDİR?

NASIL BAŞLANIR?

WAQF Chain Steps Turkey

VAKIF NELER İÇİN KİTLE FONLAMA YAPABİLİR?

“Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

  Eğitim
             
Hadi, eğitimin ışığını, yoksul ve azınlıkların hayatında yayalım.
   
Pek çok öğrenci eğitim masraflarını karşılamak ve okullarına devam etmek için mücadele verirken yardıma ihtiyaçları oluyor. VAKIF Zinciri aracılığıyla eğitim amacıyla kitle fonlama oluşturmanın çok yönlü etkileri olabilir:
 
 • Her düzeyde eğitime erişim imkanı sağlayarak hayat kalitesini artırarak
 • Bilimsel ve akademik araştırmaları fonlayarak
 • Gelecekteki ekonomik gelişim için fırsatlar oluşturarak

“Çocuklar geleceğimizin dokumacıları. Yarın gördüğümüz dünya bugün onları nasıl beslediğimize bağlı.”

  Çocuklar
             
Geri kalmış ailelerden gelen çocukların bütünsel gelişimini sağlamak için misyonumuza katılın.
   
Günümüzde çocuklar için düzenlenen kitle fonlama projelerinin sayısında artış görüyoruz. VAKIF Zinciri aracılığıyla kitle fonlamanın faydaları:
 
 • Çocukların bakım masrafları için küçük bir bağış kampanyası oluşturarak
 • Çalışan ailelerin çocuk bakım masraflarını destekleyerek geçimlerine yardımcı olarak
 • Çocukların gelişimlerini destekleyecek ortamlarda büyümeleri sağlanarak

“Her zaman kendine sadık kal ve hiç kimsenin seni hedeflerinden şaşırtmasına izin verme.”

 
Kadının Güçlendirilmesi
 
Kadın içinde yaratma, besleme ve dönüştürmeyi yapan tam bir dairedir.
 
Kadınların güçlendirilmesi yönünde ilerlemeler kaydedilse de, kadınlar hala dünya çapında cinsiyet eşitsizliğine maruz kalıyor. VAKIF Zinciri aracılığıyla kadın güvenliği ve güçlendirilmesiyle ilgili projeleri kitle fonlamanın faydaları:
 
 • Kadın yenilikçi ve girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçeğe dönüştürerek
 • Yeteneklerin ve mükemmel fikirlerin keşfedilmesine önemli etki ederek
 • Kadınların bakımı için yeni bir seçenek sunarak

“Sağlık fakirleri fakir kalmaya zorlayan en talihsiz faktördür.”

    Sağlık      
Fakirlerin en büyük düşmanı tıbbi yardıma ulaşamamaktır.
Hadi birlikte savaşalım.
 
Sağlık için kitle fonlama sağlık harcamalarını karşılamak için bağışlara muhtaç kimselere yönelik fon oluşturulmasını sağlar. VAKIF Zinciri aracılığıyla sağlık için kitle fonlama şu etkilere sahiptir:
 
 • Her yaştan insanların sağlığını iyileştirip, ortalama yaşam süresini artırarak
 • Hastalık kaynaklı prematüre ölümleri önleyerek
 • Sağlık güvencesi; güvenli, kaliteli ve uygun ilaç ve aşılara erişim sağlayarak

“Bir adama bir balık ver ve onu bir gün besle. Bir adama balık tutmayı öğret ve onu ömür boyu besle.”

  Geçim    
Birisi için anlamlı bir hayat yaratmayua katkıda bulun.
 
Toplumun yüksek bir oranı geçim kaynağı doğrudan tarımsal ürünlere bağımlıdır. VAKIF Zinciri aracılığıyla kitle fonlama geçim için şu faydalara sahiptir:
 
 • Gıda israfı ve bozulmasını önleyerek
 • Büyük sanayilere yiyecek ve ham madde sağlayarak
 • Ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayarak
 • İş fırsatlarını geliştirerek

“The biggest disability is failing to step into the shoes of a differently-abled person.”

  Engellilik  
Küçük katkılarla olumsuzluklar kaldırabilir. Yardım edecek misin?
   
Kitle fonlama engelli bireyler için daha fazla sayıda kullanılmaya başladı. Kitle fonlama şu yönlerden yardımcı olmaktadır:
 
 • Bakım sağlayan ve kamu yardımı alan kişiler için bağış toplayarak
 • Sağlık masrafları, yaşatma fonu, engellilikle ilgili masraflar için bağış toplayarak
 • Hayat kalitesini artırmak için genel bakım imkanı sağlayarak
 • Bireyler ya da daha büyük gruplar için sosyal insiyatif oluşturarak altyapı, kaynak ya da bakım sağlayarak

“Felaketler evleri yerle bir edebilir, ama birliktelik onu tekrardan yapmamıza yardımcı olabilir.”

   

Afet Yardımı

   
Her şey kolaylıktan önce zordur. Hadi birlikte küçük bir yardım ile tekrardan hayatlarını düzeltmeye çalışanlara yardım edelim.
 
Afetten etkilenen topluluklara yardım etmenin etkili bir yolu kitle fonlamadır. Kitle fonlama şu yönlerden afet bölgelerine faydalı olmaktadır:
 
 • Afetzedelere insani yardım götürerek ve doğrudan etkilenenlere destek olarak
 • Toplulukların yeniden toparlanması ve inşası için yardımcı olarak
 • Yangın, petrol sızıntısı, nükleer kazalar gibi insan elinden çıkan afetlerde müdahale yöntemlerini geliştirerek

“Değişimin sırrı, tüm enerjimizi eski ile savaşmaya değil, yeni inşa etmeye odaklamaktır.”

    Toplum & Kırsal Bölgelerin Gelişimi        
Bir topluluğun büyüme hikayesinin bir parçası olun.
 
Genellikle, kırsal bölgedeki insanlar erişim imkanlarını artırmak ve hedeflerini gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaç duyar. Kitle fonlama şu yönlerden faydalı olabilir:
 
 • Sürdürülebilir topluluklar inşa ederek ve istihdam oluşturarak
 • Bölgeyi tekrar canlandırmak için yeni gruplar oluşturarak
 • Yerel değerleri ve yetenekleri destekleyerek
 • Ekonomik gelişimin başarılı olması için destekleyici ve girişimci bir çevre sağlayarak

“Millertlerin büyüklüğü ve onların ahlaki değerleri hayvanlara nasıl davrandıklarından anlaşılabilir.”

  Hayvanların Refahı            
Bir hayvanı sevmeyen kişinin ruhunun bir kısmı bilinçsiz kalır. Cömertliği kürklü arkadaşlarımıza uzatalım.
 
Pek çok insan hasta ya da yaralı hayvanlar için yardım etme ve kurtarmanın yollarını aramaktadır. Kitle fonlama pek çok şekilde gerçekleştirilebilir:
 
 • Yeni bir hayvan sığınağı ya da hastanesi inşa ederek
 • Hayvan örgütlerinin hayvan bakımı sağlaması ya da ihtiyaç halindeki hayvanlara yardım edebilmesi için fon oluşturmasına yardımcı olarak
 • Tüm toplumun dahil edilerek ve desteklenerek farkındalık artırarak

“Bir zamanlar bize bakanları umursamamalı mıyız?”

   
Yaşlı Bakımı

         
Yaşlılık birçok rahatsızlıkla birlikte gelir, acı onlardan biri olmasın.
   
Pek çok insan kitle fonlamanın yaşlıları desteklemek ve yaşlı bakım ödemeleri yapma konusunda faydalanılabileceğini bilmiyor. Kitle fonlama şu yönlerden faydalı olabilir:
 
 • Hastane masrafları, pahalı ilaçlar ve yaşlı bakımı için fon oluşturarak,
 • Yeni huzurevlerinin açılması için finansman sağlayarak
 • Yaşlı hastalara iyi tedavi imkanı sağlayarak
 • Bağımsız yaşayabilmeleri için destek vererek

“Yarımız arkada tutulunca hepimiz başarılı olamayız.”

      İnsan Hakları

         
Bize en çok ihtiyaç duyanlara ulaşalım ve birinin hayatında bir fark yaratalım.
   
Kitle fonlama temel insan haklarının sağlanmasında oldukça faydalı olabilir. Şu şekilde:
 
 • Mültecilere eğitim, yiyecek ve barınma gibi zaruri ihtiyaçlarının sağlayarak
 • Ailelere sağlık ve kamu hizmeti gibi ihtiyaçlarına erişim sağlayabilmeleri için yönlendirerek
 • İşe hazırlama eğitimi ya da iş sonrası gibi istihdam programları sağlayarak
 • Ihtiyaçlar ve acil sağlık tedavileri için fon sağlayarak

“Çevre ve ekonomi, aynı madalyonun iki tarafı. Eğer çevreyi koruyamazsak, kendimizi koruyamayız.”

    Çevre        
Bir şeyi düzeltmek için çok geç olmadan harekete geçmeliyiz.
 
İklim değişimi ekonomik faaliyetlere zarar vererek insanları, toplumları ve ülkeleri olumsuz etkiliyor. Kitle fonlama şu yönlerden faydalı olabilir:
 
 • İklimsel yıkımlar ve doğal afetlere karşı direnç kazandırarak
 • İklim değişimine adaptasyon, yıkımın etkisini azaltma ve erken uyarı konularında eğitim vererek ve farkındalık artırarak
 • Dünya üzerindeki canları ve evleri koruyarak
 • Toprak verimliliğini artırarak
 • Global meseleler için gelişmiş çözümler üreterek

“Sende zaten olan için başkaları dua ediyor.”

       
Açlık & Evsizlik

       
Maddi rahatlık eksikliğinden daha kötü olan şey kimsenin umurunda olunmadığı hissidir. Birisi, bir yerde, önem veriyor.
   
Günümüzde 815 milyon insan açlık sorunu yaşıyor ve 2050 yılı itibarıyla 2 milyon insanın daha yetersiz beslenme sorunuyka karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Kitle fonlaması şu şekilde yarar sağlayabilir:
 
 • İnsanların yeterli miktarda ve besleyici yiyeceklere sahip olmasını sağlayarak
 • Yetersiz beslenme riskini azaltarak
 • Tarımsal verimliliği ve küçük çaplı üreticilerin gelirini artırarak
 • Sürdürülebilir gıda üretimini desteklemek ve üretimi artıran yöntemleri uygulamak

“Sanat, kişinin ruhuna açılan bir penceredir, onsuz, kişi yakın dünyasının ötesini asla göremez.”

     
Kültür & Sanat

         
Bazen sanatsal yeteneğin beslenmesi ve parlaması için fırsatlara ihtiyacı vardır.
   
Kültür ve sanat topluma değer katan, ekonomik gelişme sağlayan ve istihdam oranını artıran önemli alanlardır. Kitle fonlaması şu şekilde fayda sağlayabilir:
 
 • Yaratıcı kişilerin hedeflerini gerçekleştirmesi için destek olarak
 • Herhangi bir projeye bağışta bulunmak isteyen kişilerin ilgisini çekerek
 • Sanatçıların popülerliğini artırarak ve tasdik ederek

“Birisi bugün yarın bizim olabilecek bir zafer için terliyor.”

      Spor          
Tomurcuklanan sporcular gerekli motivasyon ve ihtiyaçları karşılanmadığı müddetçe bize şampiyonluk getiremezler.
   
Kitle fonlama sporcular ve takımlar için önemlidir. VAKIF Zinciri kitle fonlama aracılığıyla şu şekilde spora destek olabilir:
 
 • Sporcular, kulüpler ve diğer gruplar için fon oluşturarak
 • Yeterli sponsorluğu olmayan atletleri destekleyerek
 • Atletlerin geçerlilik alabilmeleri için ciddi bir fırsat sağlayarak

VAKIF ZİNCİRİ SOSYAL MATRİSİNİZİ ÖLÇER

WAQF Chain Measures Social Matrix